Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:17 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
26.5/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 24.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 23.5°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25/ 25.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 24.5°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 26.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 23°
Sáng/Tối
24.8/ 23.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.4/ 19.9°
Sáng/Tối
21/ 20.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.7/ 19.7°
Sáng/Tối
19/ 19.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20.2°
Sáng/Tối
20.5/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 20.6°
Sáng/Tối
21.5/ 20.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 20.3°
Sáng/Tối
20.4/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.9°
Sáng/Tối
21.5/ 21.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 22.7°
Sáng/Tối
22.8/ 22.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22.1°
Sáng/Tối
23/ 23.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 22.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 20.5°
Sáng/Tối
22.1/ 20.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 20.8°
Sáng/Tối
20.8/ 20.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 20°
Sáng/Tối
20.1/ 20.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.7°
Sáng/Tối
21.7/ 22.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19.4°
Sáng/Tối
21.6/ 19.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20.2°
Sáng/Tối
19.5/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 20.2°
Sáng/Tối
20.1/ 22.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20.1°
Sáng/Tối
21.1/ 21.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17.2°
Sáng/Tối
20.8/ 17.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 20.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Thấp/Cao

19.2°/28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

0