Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

12.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

998 mb

Gió

14.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa rất nặng
Đông Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:45
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.54 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.79