Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:08 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:49
Mưa nhẹ
Đông Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0