Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
37.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
24.9/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.9°
Sáng/Tối
26.8/ 36.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 31.6°
Sáng/Tối
29.7/ 36.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 31.9°
Sáng/Tối
30.1/ 35.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 27.2°
Sáng/Tối
29.5/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.5°
Sáng/Tối
25.5/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Thấp/Cao

25.2°/37.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0