Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:48 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Nhiều mây
Đông Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 36°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

11.39