Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:08 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Đông Hà
Đã cập nhật 60 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0