Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:00 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.2/ 25.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 25.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.3/ 23.3°
Sáng/Tối
22.7/ 26.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21.9°
Sáng/Tối
22.7/ 20.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.8/ 19.2°
Sáng/Tối
20.6/ 19.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.9/ 18.6°
Sáng/Tối
19.1/ 19.8°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16.5/ 18.4°
Sáng/Tối
16.2/ 16.6°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19.3°
Sáng/Tối
19.6/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.8/ 19.3°
Sáng/Tối
19.3/ 19.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 18°
Sáng/Tối
20.6/ 19.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18.7/ 19.3°
Sáng/Tối
18.7/ 19.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 17.6°
Sáng/Tối
20/ 18.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Thấp/Cao

22.9°/29.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0