Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:20 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:02
Thấp/Cao

22°/36°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0