Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Thấp/Cao

27°/35°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.56 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.91