Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:27 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Thấp/Cao

24.2°/31.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0