Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ

22:00

25.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.73 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.54 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.02 km/giờ

10:00

28.8°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.52 km/giờ

13:00

29.6°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.32 km/giờ

16:00

29.7°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.63 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.94 km/giờ

22:00

26°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.11 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.16 km/giờ

07:00

27.8°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1 km/giờ

10:00

32.7°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.88 km/giờ

13:00

32.1°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.13 km/giờ

16:00

30.7°C / 37.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
2.02 km/giờ

19:00

27.1°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.1 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.42 km/giờ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.61 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.9 km/giờ

07:00

28.9°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.42 km/giờ

10:00

33.9°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.31 km/giờ

13:00

35.1°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.16 km/giờ

16:00

32.9°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.24 km/giờ

19:00

28.6°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.59 km/giờ

22:00

27.4°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 35.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Nhiều mây

01:00

28°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.32 km/giờ

04:00

27.4°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.59 km/giờ

07:00

29.4°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.48 km/giờ

10:00

34.1°C / 40.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
5.21 km/giờ

13:00

36.2°C / 43.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
5.7 km/giờ

16:00

35.1°C / 41.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
5.62 km/giờ

19:00

30.3°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.95 km/giờ

22:00

28.4°C / 32.2°C
Mây cụm Mây cụm
77%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Nhiều mây

01:00

28.5°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
73%
2.82 km/giờ

04:00

29.4°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.19 km/giờ

07:00

30.2°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.57 km/giờ

10:00

32.1°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
5.4 km/giờ

13:00

36°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
5.93 km/giờ

16:00

32.8°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.56 km/giờ

19:00

30.9°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.61 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Thấp/Cao

24.4°/33.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0