Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:47 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:45
Thấp/Cao

13°/21°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0