Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

11.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa nhẹ
Đông Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:46
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0