Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:47 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 27°
Sáng/Tối
24.9/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.2°
Sáng/Tối
26.3/ 34.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 28.9°
Sáng/Tối
29.3/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 30.2°
Sáng/Tối
28.2/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Thấp/Cao

24.5°/34.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0