Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:46 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa vừa 34°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.96