Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:58 | 22/05/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.5°
Tầm nhìn
5.36 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
4.47 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.8/ 25.3°
Tầm nhìn
9.03 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Thấp/Cao

24°/31.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.02