Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:47 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa vừa

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.43 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.91 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.35 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.52 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.13 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.18 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.93 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.17 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.19 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.19 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.01 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.17 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.72 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.91 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.88 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.45 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.34 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.44 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.82 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.29 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.56 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.48 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.08 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.62 km/giờ
Huyện Đa Krông
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

1.34 km

Gió

3.04 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0