Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:17 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Thấp/Cao

25.9°/27.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.41 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0