Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:48 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0