Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:46
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0