Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:34 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Mây cụm
Huyện Đa Krông
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.22 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.01