Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:54 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26.2°
Sáng/Tối
24.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 25.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Thấp/Cao

24.7°/32.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0