Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:28 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.6/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.2/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
28.7/ 34.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 25.2°
Sáng/Tối
28.2/ 34.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 34.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 27.1°
Sáng/Tối
25.3/ 35.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 33.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27°
Sáng/Tối
24.8/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Thấp/Cao

27.9°/37°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0