Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:44 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Đa Krông
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết