Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Huyện Đa Krông
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

10.46