Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:14 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

5.38 km

Gió

1.12 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.82