Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:55 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:03
Thấp/Cao

22°/40°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

2.55