Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:56 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mưa vừa
Huyện Đa Krông
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

1.18 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0