Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Mưa vừa

22:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.25 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.38 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.21 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.84 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.14 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.5 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.27 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.37 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.19 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.19 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.19 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.78 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.84 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.58 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.89 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

995 mb

Gió

9.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.92 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.25 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
4.81 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
7.78 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
9.58 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
7.57 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
5.28 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.34 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.89 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.84 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.03 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.53 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.93 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.74 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.74 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.08 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.35 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.32 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.17 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
62%
1.6 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.91 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.07 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.82 km/giờ
Huyện Đa Krông
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0