Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
29/ 21.6°
Sáng/Tối
20.9/ 22.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 21.6°
Sáng/Tối
21.5/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 23.1°
Sáng/Tối
21.9/ 24.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24°
Sáng/Tối
22.2/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23.7°
Sáng/Tối
23.4/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 22.5°
Sáng/Tối
23.9/ 23.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 18.2°
Sáng/Tối
22.8/ 18.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Thấp/Cao

20.7°/29.6°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.25 km/giờ

Điểm ngưng

19.9 °C

Chỉ số UV

10.41