Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
39/ 31.3°
Sáng/Tối
29.3/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.6/ 30.3°
Sáng/Tối
29.1/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.6/ 30.6°
Sáng/Tối
29.2/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 31.2°
Sáng/Tối
28.3/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 31.9°
Sáng/Tối
29.1/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.1/ 33.3°
Sáng/Tối
30.4/ 35.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
39/ 33.8°
Sáng/Tối
31.2/ 35.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.5/ 32.1°
Sáng/Tối
31.9/ 34.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.8/ 32.7°
Sáng/Tối
30/ 34.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.5/ 32.5°
Sáng/Tối
31.5/ 34.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.3/ 31.1°
Sáng/Tối
31.6/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 28°
Sáng/Tối
29.9/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 30°
Sáng/Tối
27.3/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 30.4°
Sáng/Tối
28.4/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:08
Thấp/Cao

24.8°/42.2°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0