Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:36 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa vừa

13:00

28°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
3.46 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
2.73 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.86 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.66 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.32 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.38 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.96 km/giờ

10:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.26 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
3.34 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.03 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.56 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
5.72 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

996 mb

Gió

12.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
9.16 km/giờ

04:00

25°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
9.16 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
12.54 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
10.38 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
9.61 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
7.92 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.21 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.92 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.08 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.99 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.32 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.44 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.86 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.63 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.45 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.19 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.41 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.02 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.54 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.23 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.8 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.2 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
95%
1.05 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.72 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.49 km/giờ
Huyện Cam Lộ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

7.12 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0