Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:52 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
35/ 29.4°
Sáng/Tối
27.7/ 34.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 31.8°
Sáng/Tối
30.7/ 35.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.6/ 29.3°
Sáng/Tối
30.2/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 28.3°
Sáng/Tối
30.9/ 36.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.4/ 36.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.9°
Sáng/Tối
26.3/ 36.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 34.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 36.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 34.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.2/ 35.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28.6°
Sáng/Tối
26.8/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.1/ 37.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 37°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 36.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Thấp/Cao

29.7°/37.2°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0