Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:03 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

10.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa cường độ nặng
Huyện Cam Lộ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0