Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:37 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:03
Thấp/Cao

24°/40°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0