Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:56 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Huyện Cam Lộ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.63 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.17