Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:43 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

6.76 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.82