Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:28 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Cam Lộ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.14 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.42