Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:18 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.9°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.2°
Sáng/Tối
25.9/ 37°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 37.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 30.5°
Sáng/Tối
29.3/ 36.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30.3°
Sáng/Tối
29.2/ 37.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 25.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Thấp/Cao

24.5°/33.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0