Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:16 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0