Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:00 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:34
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
23/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Cam Lộ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:37
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết