Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:04 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:49
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.68