Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 05:17 | 29/06/2022
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Quảng Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0