Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
21.5/ 19.6°
Sáng/Tối
18.8/ 20.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:54
Mưa nhẹ

04:00

18.1°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.98 km/giờ

07:00

18.6°C / 18.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.4 km/giờ

10:00

18.8°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.45 km/giờ

13:00

22.2°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.48 km/giờ

16:00

21.5°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.13 km/giờ

19:00

20.7°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.95 km/giờ

22:00

19.9°C / 19°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
1.44 km/giờ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.2°
Sáng/Tối
19.4/ 20.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:55
Nhiều mây

01:00

19.6°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.97 km/giờ

04:00

19°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.76 km/giờ

07:00

19.6°C / 19.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.18 km/giờ

10:00

19.5°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.23 km/giờ

13:00

21.2°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.21 km/giờ

16:00

21.7°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.77 km/giờ

19:00

20.1°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.36 km/giờ

22:00

20.7°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.54 km/giờ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.9°
Sáng/Tối
20.4/ 21.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:55
Nhiều mây

01:00

20.2°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.52 km/giờ

04:00

19.9°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.59 km/giờ

07:00

20.1°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.24 km/giờ

10:00

22.6°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.78 km/giờ

13:00

23.1°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.44 km/giờ

16:00

23.3°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
3.2 km/giờ

19:00

21.8°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.57 km/giờ

22:00

21.1°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.2 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 20.6°
Sáng/Tối
20.9/ 20.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:55
Nhiều mây

01:00

20.6°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.42 km/giờ

04:00

20.5°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.45 km/giờ

07:00

20.2°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.72 km/giờ

10:00

21.4°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.29 km/giờ

13:00

21.2°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.32 km/giờ

16:00

22.2°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.41 km/giờ

19:00

20.3°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.73 km/giờ

22:00

20.5°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.17 km/giờ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:54
Thấp/Cao

17.8°/22.1°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

15.8 °C

Chỉ số UV

0