Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:36 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:04
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0