Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:29 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.8/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 30.4°
Sáng/Tối
27/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 25.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Thấp/Cao

24.7°/30.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0