Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:52 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:27
Ít mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:28
Ít mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

996 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
28/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Quảng Yên
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.21 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.02