Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:06 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0