Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:01 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:11
Mưa nhẹ
Quảng Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 24°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:18
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

3.32