Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mây thưa
Quảng Yên
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:11
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0