Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 33°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:31
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.5 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

8.34