Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:23 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0