Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:01 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0