Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:47 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.5°
Sáng/Tối
27.9/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29°
Sáng/Tối
27.6/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 31.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Thấp/Cao

27.5°/35.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

29.8 °C

Chỉ số UV

0