Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 06/02/2023
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
9.32 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
4.66 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:42
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.73