Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.7/ 18.7°
Sáng/Tối
17.3/ 18.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:51
Mưa nhẹ

07:00

17.3°C / 17.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3 km/giờ

10:00

17.9°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.97 km/giờ

13:00

18.4°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.03 km/giờ

16:00

18.5°C / 18.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.79 km/giờ

19:00

18.6°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.55 km/giờ

22:00

18.2°C / 19.8°C
Mây cụm Mây cụm
85%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
18.2/ 19.3°
Sáng/Tối
18.8/ 18.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:51
Mưa nhẹ

01:00

18.8°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.15 km/giờ

04:00

18.4°C / 18.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.41 km/giờ

07:00

18.1°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.24 km/giờ

10:00

18.9°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.58 km/giờ

13:00

18.2°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.05 km/giờ

16:00

19°C / 18.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.89 km/giờ

19:00

18.4°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.99 km/giờ

22:00

19.2°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
19.9/ 19.9°
Sáng/Tối
18.6/ 19.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:52
Mưa nhẹ

01:00

18.3°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.85 km/giờ

04:00

18.4°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.4 km/giờ

07:00

18.7°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.35 km/giờ

10:00

19.4°C / 19.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.91 km/giờ

13:00

19.1°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.1 km/giờ

16:00

19.9°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.63 km/giờ

19:00

19.5°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.51 km/giờ

22:00

19.6°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.93 km/giờ
Ngày/Đêm
18.1/ 17.6°
Sáng/Tối
18.3/ 18.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:52
Mưa nhẹ

01:00

18.6°C / 19.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.87 km/giờ

04:00

18.3°C / 18.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.95 km/giờ

07:00

18.8°C / 18.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.19 km/giờ

10:00

18.7°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.93 km/giờ

13:00

18.6°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.27 km/giờ

16:00

18.9°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.74 km/giờ

19:00

18.2°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.81 km/giờ

22:00

17.3°C / 18.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.04 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:51
Thấp/Cao

17.3°/19.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0.04