Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:51 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa cường độ nặng

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.14 km/giờ

04:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.96 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.45 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.6 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
92%
7.01 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
6.1 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
6.58 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
7.91 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
6.36 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
7.34 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
6.26 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.28 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.5 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.68 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.29 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.94 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.49 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
3.78 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
3.22 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.09 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.82 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.63 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.03 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.54 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa cường độ nặng

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.01 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.83 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
3.5 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
3.49 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.36 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.13 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.27 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.09 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.68 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.16 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.56 km/giờ

10:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.81 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.04 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.98 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.53 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.22 km/giờ
Huyện Đầm Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Thấp/Cao

24°/28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0