Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:17 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:38
Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0