Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:23 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 29.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Thấp/Cao

24.1°/29.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0