Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:21 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:01
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0