Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
14.9/ 14.7°
Sáng/Tối
13.3/ 14.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.4/ 19.8°
Sáng/Tối
14.1/ 18.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.3/ 21.4°
Sáng/Tối
20/ 22.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22.8/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.1/ 20.6°
Sáng/Tối
21.3/ 22.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 17.7°
Sáng/Tối
18.6/ 18.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 18.5°
Sáng/Tối
17.5/ 18.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 20.3°
Sáng/Tối
19.1/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20.6°
Sáng/Tối
20.2/ 21.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.2°
Sáng/Tối
20.9/ 19.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 19.5°
Sáng/Tối
18/ 19.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 21.9°
Sáng/Tối
20.5/ 21.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 22°
Sáng/Tối
21.7/ 23.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 21.8°
Sáng/Tối
21.8/ 25.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19.7/ 18.2°
Sáng/Tối
19.8/ 19.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:54
Thấp/Cao

14.4°/20.8°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

7.9 °C

Chỉ số UV

3.03