Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:00 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 26.7°
Áp suất

995 mb

Gió

9.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

994 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 31.6°
Áp suất

996 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 27.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

997 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:32
Thấp/Cao

27°/31.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

3.26 km

Gió

7.44 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

1.46