Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:51 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Huyện Đầm Hà
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa vừa 31°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:35
Thấp/Cao

27°/31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.56 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.78