Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Đầm Hà
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:42
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0