Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:51 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
24/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:13
Bầu trời quang đãng
Huyện Đầm Hà
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:22
Thấp/Cao

16°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0