Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Đầm Hà
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:32
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0