Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:05 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.1/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Thấp/Cao

24.7°/29.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.37