Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:55 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.45