Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:48 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 26°
Sáng/Tối
28.7/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.6°
Sáng/Tối
25.8/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.6°
Sáng/Tối
25.9/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 33.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Thấp/Cao

24.6°/39°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

3.36