Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:54 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

992 mb

Gió

17.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

14.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

12.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa rất nặng
Huyện Nghĩa Hành
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.24