Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:29 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0