Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mây rải rác
Huyện Nghĩa Hành
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:37
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0