Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:55 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
26.5/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Thấp/Cao

24.4°/31.1°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

6.97 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

1.86