Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:44 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.87