Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:46 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.6°
Sáng/Tối
28.6/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 30.7°
Sáng/Tối
28.4/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.1°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 30.9°
Sáng/Tối
29.4/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 28.8°
Sáng/Tối
29.1/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.5°
Sáng/Tối
29/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 35.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Thấp/Cao

25.5°/40°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

5.69