Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Nhiều mây

13:00

32.3°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.82 km/giờ

16:00

31.3°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.88 km/giờ

19:00

29.4°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.08 km/giờ

22:00

27.9°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.28 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa nhẹ

01:00

27.4°C / 29.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.61 km/giờ

04:00

28.7°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.69 km/giờ

07:00

28.6°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.33 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.36 km/giờ

13:00

34.6°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
0.77 km/giờ

16:00

33.8°C / 38.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
0.63 km/giờ

19:00

29.3°C / 32.3°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.25 km/giờ

22:00

29.7°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.97 km/giờ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây

01:00

29.6°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.95 km/giờ

04:00

28.3°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.5 km/giờ

07:00

28.7°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.79 km/giờ

10:00

33.6°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
3.66 km/giờ

13:00

32.7°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.75 km/giờ

16:00

30.5°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.77 km/giờ

19:00

29°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.98 km/giờ

22:00

28.8°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.36 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.3/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây

01:00

28.8°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.92 km/giờ

04:00

28°C / 29.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.91 km/giờ

07:00

29.9°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.36 km/giờ

10:00

33.5°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.55 km/giờ

13:00

33.5°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
4.66 km/giờ

16:00

31.6°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
3.83 km/giờ

19:00

29.4°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.22 km/giờ

22:00

29°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.97 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Thấp/Cao

27.6°/34.7°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

1.86