Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:59 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Nhiều mây

01:00

29.3°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.73 km/giờ

04:00

28.5°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.8 km/giờ

07:00

28.5°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.57 km/giờ

10:00

32°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.78 km/giờ

13:00

34.3°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.76 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.69 km/giờ

19:00

29.3°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.72 km/giờ

22:00

27.2°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.84 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Nhiều mây

01:00

27.5°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.72 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.98 km/giờ

07:00

27.2°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.92 km/giờ

10:00

32.4°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.96 km/giờ

13:00

34.1°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
4.31 km/giờ

16:00

33°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.23 km/giờ

19:00

28.6°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.75 km/giờ

22:00

28.1°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Nhiều mây

01:00

27°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.26 km/giờ

04:00

26.9°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.94 km/giờ

07:00

28.6°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.75 km/giờ

10:00

32.5°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.18 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.18 km/giờ

16:00

33.3°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.77 km/giờ

19:00

28.3°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.57 km/giờ

22:00

28.9°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.71 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Nhiều mây

01:00

27.3°C / 29.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.72 km/giờ

04:00

27°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.37 km/giờ

07:00

28.7°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.93 km/giờ

10:00

28.4°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.67 km/giờ

13:00

29.6°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.72 km/giờ

16:00

32.5°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.26 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.59 km/giờ

22:00

28.2°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.01 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Nhiều mây

01:00

28.1°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.32 km/giờ

04:00

28.7°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.98 km/giờ

07:00

28.8°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.45 km/giờ

10:00

29.3°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.23 km/giờ

13:00

30.1°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.12 km/giờ

16:00

30°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.91 km/giờ

19:00

28.2°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.29 km/giờ

22:00

28.5°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.19 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Thấp/Cao

26.9°/34°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.61 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0