Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.1/ 24.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
24.3/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 26.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28°
Sáng/Tối
25.7/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 30.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Thấp/Cao

24°/32.8°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

11.53