Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:19 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:14
Mưa nhẹ
Huyện Nghĩa Hành
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:12
Thấp/Cao

22°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

3.28 km

Gió

3.28 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0