Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:57 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.04