Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 20.3°
Sáng/Tối
25/ 25.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.1/ 21.7°
Sáng/Tối
19.2/ 25.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.7/ 22°
Sáng/Tối
22.8/ 25.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.6/ 23.1°
Sáng/Tối
20.7/ 25.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.4°
Sáng/Tối
21.6/ 26.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.9°
Sáng/Tối
21.2/ 27.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22.7°
Sáng/Tối
21.5/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 22.8°
Sáng/Tối
21.4/ 24.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22.7°
Sáng/Tối
22.8/ 25.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.3°
Sáng/Tối
21.7/ 27.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Mây rải rác
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:51
Thấp/Cao

19.1°/28.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

0.54