Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:29 | 26/06/2022
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34/ 34°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
36/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Huyện Tiên Phước
Đã cập nhật 2 phút trước
Ít mây 31°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.24