Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:43 | 25/07/2024
Thấp/Cao
28.7/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.5/ 35.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.4/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Thấp/Cao

25.8°/36°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0