Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:17 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Thấp/Cao

22°/36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0