Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

984 mb

Gió

15.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa rất nặng
Huyện Tiên Phước
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0