Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Tiên Phước
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:38
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0