Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:43 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:21
Mưa nhẹ
Huyện Tiên Phước
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 35°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

12.38