Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:46 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 21.6°
Sáng/Tối
19.7/ 27.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.9/ 22.4°
Sáng/Tối
21.8/ 25.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.4°
Sáng/Tối
21.4/ 22.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 21.3°
Sáng/Tối
20.9/ 27.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 24.7°
Sáng/Tối
21.8/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25.9°
Sáng/Tối
23/ 33.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.3/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.5°
Sáng/Tối
23.8/ 28.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.2/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 24°
Sáng/Tối
22.9/ 33.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.5/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.2°
Sáng/Tối
22.8/ 30.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.5°
Sáng/Tối
22.6/ 33.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mây rải rác
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 29.3°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Thấp/Cao

21.4°/30.9°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

6.99