Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
41.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 33.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 24.8°
Sáng/Tối
26.9/ 34.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 36.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
38.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.5/ 28.8°
Sáng/Tối
26.6/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Thấp/Cao

24.8°/42°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0