Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:09 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Tiên Phước
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.9 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0