Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:40 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.6°
Sáng/Tối
27.9/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.5°
Sáng/Tối
27.1/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 30.9°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 30.4°
Sáng/Tối
29.9/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 32.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Thấp/Cao

25.3°/42.4°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

2.81