Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:04 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa vừa

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.88 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.96 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.03 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.67 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.13 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.83 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.76 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.38 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.63 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.28 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.46 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.18 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.01 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.9 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.78 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.69 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.26 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.65 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.04 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.03 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.01 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.26 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.34 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.13 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.41 km/giờ
Huyện Tiên Phước
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.04