Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa vừa

04:00

23.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.52 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.1 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.94 km/giờ

13:00

33.7°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.72 km/giờ

16:00

28.3°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.89 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.03 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.7°
Sáng/Tối
23.9/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.2 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.16 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.12 km/giờ

10:00

31°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
0.93 km/giờ

13:00

32.4°C / 38.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
3 km/giờ

16:00

28.9°C / 33.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.6 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.05 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.26 km/giờ

04:00

24.6°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.18 km/giờ

07:00

25°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.3 km/giờ

10:00

30.3°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.3 km/giờ

13:00

33.4°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.7 km/giờ

16:00

33.7°C / 40.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.64 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.67 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.35 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.51 km/giờ

07:00

26.5°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.47 km/giờ

10:00

31.5°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.9 km/giờ

13:00

32.6°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.44 km/giờ

16:00

32.2°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.7 km/giờ

19:00

26.7°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.38 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.2 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Thấp/Cao

23.3°/33.9°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0