Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa vừa

04:00

24.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.04 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.99 km/giờ

10:00

31.3°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.27 km/giờ

13:00

36.4°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
3.25 km/giờ

16:00

32.4°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
3.56 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.93 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.97 km/giờ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.31 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.61 km/giờ

07:00

25.1°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.31 km/giờ

10:00

27.7°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.92 km/giờ

13:00

28°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.03 km/giờ

16:00

26.7°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.41 km/giờ

19:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.21 km/giờ

22:00

25.1°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa cường độ nặng

01:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.31 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.35 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.09 km/giờ

10:00

32.6°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.51 km/giờ

13:00

34.8°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
1.26 km/giờ

16:00

25.2°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.72 km/giờ

19:00

24.6°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.13 km/giờ

22:00

24.5°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.75 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.38 km/giờ

04:00

24°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.46 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.2 km/giờ

10:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.27 km/giờ

13:00

28°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.6 km/giờ

16:00

25.7°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.36 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.02 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa vừa

01:00

24.6°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.39 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.85 km/giờ

07:00

26.3°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.72 km/giờ

10:00

28.4°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.39 km/giờ

13:00

28.3°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.71 km/giờ

16:00

26.9°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.16 km/giờ

19:00

26°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.86 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Thấp/Cao

24°/36.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0