Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:47 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.4 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.47 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.75 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.57 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.82 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.84 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.38 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.08 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.42 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.66 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.06 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
6.37 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

984 mb

Gió

15.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa rất nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
7.7 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
98%
15.37 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
8.15 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
93%
10.85 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.68 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.55 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.05 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.14 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.58 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.25 km/giờ

10:00

30°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.18 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
53%
1.13 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.82 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.6 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.47 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.66 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.6 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.15 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.55 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.6 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.52 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.19 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.5 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.04 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.24 km/giờ
Huyện Tiên Phước
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.73