Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:06 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22.2/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.3/ 23.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 22.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:20
Thấp/Cao

22.6°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0