Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:18 | 13/06/2024
Thấp/Cao
31.6/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.3/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.8/ 31.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.7/ 34.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.4/ 35.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.1/ 36.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.6/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.9/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Thấp/Cao

29.5°/37.4°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.2 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0