Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:39 | 20/01/2022
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Ít mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Huyện Quảng Trạch
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:41
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.38 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.86