Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 31.6°
Sáng/Tối
29/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây

22:00

31.8°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.55 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 31.6°
Sáng/Tối
29.7/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây

01:00

30.7°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
6.16 km/giờ

04:00

30.9°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
6.64 km/giờ

07:00

30.9°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
6.7 km/giờ

10:00

33.9°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
8.04 km/giờ

13:00

34.7°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
7.2 km/giờ

16:00

34.1°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
7.25 km/giờ

19:00

32.7°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
6.25 km/giờ

22:00

31.8°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
5.97 km/giờ
Ngày/Đêm
33.7/ 32.7°
Sáng/Tối
30.2/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây

01:00

31.2°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
6.45 km/giờ

04:00

30.3°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
6.96 km/giờ

07:00

31.8°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
6.84 km/giờ

10:00

34.4°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
7.64 km/giờ

13:00

37.8°C / 42.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
8.15 km/giờ

16:00

36.7°C / 42.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
7.83 km/giờ

19:00

32.6°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
5.71 km/giờ

22:00

32.1°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.81 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 31.6°
Sáng/Tối
31.9/ 36.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Nhiều mây

01:00

32.1°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.47 km/giờ

04:00

31.4°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.27 km/giờ

07:00

31.2°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
4.33 km/giờ

10:00

33.9°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
5.7 km/giờ

13:00

36.2°C / 41.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
6.61 km/giờ

16:00

33.6°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
4.32 km/giờ

19:00

31.9°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.68 km/giờ

22:00

30.5°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.24 km/giờ
Ngày/Đêm
35.6/ 31.9°
Sáng/Tối
30.8/ 36.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây

01:00

29.1°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.46 km/giờ

04:00

28.5°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.68 km/giờ

07:00

30°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.5 km/giờ

10:00

34°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
5.57 km/giờ

13:00

37°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
5.87 km/giờ

16:00

35.6°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
6.11 km/giờ

19:00

31.1°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
4.19 km/giờ

22:00

30.1°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.52 km/giờ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.2°
Sáng/Tối
30.5/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ

01:00

29.8°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.47 km/giờ

04:00

30.5°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.39 km/giờ

07:00

29.4°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.88 km/giờ

10:00

32.1°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
6.29 km/giờ

13:00

33.2°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
6.95 km/giờ

16:00

33.7°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
6.26 km/giờ

19:00

30.7°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
5.02 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Thấp/Cao

29.4°/37.1°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.16 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0