Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:07 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30.9°
Sáng/Tối
29.9/ 34.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 30.2°
Sáng/Tối
29.4/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 26.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Thấp/Cao

25.1°/31.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0