Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:43 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Trạch
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 26°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Thấp/Cao

24°/27°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết