Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:24 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.6/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 30.8°
Sáng/Tối
28.9/ 33.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 31.8°
Sáng/Tối
29.2/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 31.9°
Sáng/Tối
31.7/ 35.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 30.9°
Sáng/Tối
31.8/ 36.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 26.2°
Sáng/Tối
30.7/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa rất nặng
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa vừa 27.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Thấp/Cao

26.7°/33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0