Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:11 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.65