Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 27°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

11.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Trạch
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:48
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.8 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0