Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:07 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 35.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 28.5°
Sáng/Tối
30/ 37.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.2/ 29.5°
Sáng/Tối
33.6/ 40.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 30.6°
Sáng/Tối
33.1/ 40.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.7/ 29.8°
Sáng/Tối
33.7/ 40.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 10 phút trước
Bầu trời quang đãng 35.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Thấp/Cao

26.4°/39.8°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

9.61