Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:15 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.21