Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:03 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28.9°
Áp suất

997 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

999 mb

Gió

9.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 31°
Sáng/Tối
29.4/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:27
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:30
Thấp/Cao

27.9°/33.9°

Độ ẩm

77%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.17 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0