Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:27 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 29.6°
Sáng/Tối
29.6/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Thấp/Cao

25.1°/30.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.11