Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 02/12/2022
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Quảng Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.51 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0