Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 22/04/2024
Thấp/Cao
27.1/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.8/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
37.2/ 37.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
39.1/ 39.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
34.2/ 34.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.2/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Thấp/Cao

25.9°/39.2°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

2.09