Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:46 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 32°
Sáng/Tối
30/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 32°
Sáng/Tối
31/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
31/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Thấp/Cao

25°/39°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0