Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:11 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
38.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.8/ 29.4°
Sáng/Tối
25.7/ 37.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.8/ 31.2°
Sáng/Tối
27.6/ 41°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.5/ 31.4°
Sáng/Tối
34/ 41.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.2/ 31.6°
Sáng/Tối
32/ 37.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 33.1°
Sáng/Tối
31.3/ 41.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 32.2°
Sáng/Tối
35.2/ 42.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.2/ 28.9°
Sáng/Tối
33.6/ 38.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 28.1°
Sáng/Tối
27.8/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:13
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Thấp/Cao

25.7°/39.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0