Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:26 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0