Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:32 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:47
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 15°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:46
Thấp/Cao

13°/21°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.65 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0