Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:07 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 27°
Áp suất

994 mb

Gió

8.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 35°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Thấp/Cao

25.6°/35.5°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

8.13