Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:47 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
37.6/ 32.1°
Sáng/Tối
31.9/ 35.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Nhiều mây

01:00

31.1°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
4.19 km/giờ

04:00

31.9°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.84 km/giờ

07:00

31.8°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.85 km/giờ

10:00

35.7°C / 40.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
6.46 km/giờ

13:00

37.8°C / 43.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
6.38 km/giờ

16:00

37.6°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
5.53 km/giờ

19:00

33.8°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
4.41 km/giờ

22:00

32.6°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.95 km/giờ
Ngày/Đêm
37.8/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 35.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Nhiều mây

01:00

31.1°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.18 km/giờ

04:00

29.5°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.31 km/giờ

07:00

31.7°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.79 km/giờ

10:00

35.6°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
4.28 km/giờ

13:00

38.5°C / 44.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
40%
4.02 km/giờ

16:00

37.8°C / 44.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
3.24 km/giờ

19:00

32.8°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.07 km/giờ

22:00

29.7°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.5/ 36.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Nhiều mây

01:00

29.3°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.84 km/giờ

04:00

29.7°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.83 km/giờ

07:00

31°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
3.45 km/giờ

10:00

35.5°C / 41.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
3.91 km/giờ

13:00

38.6°C / 45°C
Nhiều mây Nhiều mây
41%
4.15 km/giờ

16:00

36°C / 43.2°C
Mây cụm Mây cụm
47%
3.78 km/giờ

19:00

31.2°C / 36.2°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.45 km/giờ

22:00

29.3°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.7 km/giờ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.5/ 35.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây

01:00

28.3°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.9 km/giờ

04:00

29.4°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.26 km/giờ

07:00

30.6°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.93 km/giờ

10:00

34.4°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
4.73 km/giờ

13:00

36°C / 41.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
4.55 km/giờ

16:00

35.7°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
4.92 km/giờ

19:00

31.2°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
3.33 km/giờ

22:00

29.3°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.62 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Nhiều mây

01:00

28.4°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.34 km/giờ

04:00

28.3°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.31 km/giờ

07:00

29.7°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
4.11 km/giờ

10:00

33.9°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
5.58 km/giờ

13:00

37.7°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
4.66 km/giờ

16:00

35.3°C / 42.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
4 km/giờ

19:00

30°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.68 km/giờ

22:00

29.6°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.56 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Thấp/Cao

29.2°/38.2°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0