Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:47 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.1/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.3°
Sáng/Tối
28.2/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.9/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Thấp/Cao

25.7°/33.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0