Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:53 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:26
Mây rải rác
Huyện Quảng Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0