Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mây cụm
Huyện Quảng Ninh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.33