Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:37 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.74 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.45