Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:58 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 30.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.9°
Sáng/Tối
25.2/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 35.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Thấp/Cao

25.5°/33.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0